Leaking trouble – Cont hàng nước giặt rò rỉ tại cảng chuyển tải Singapore

Mục lục bài viết1 Thông tin lô hàng bị rò rỉ:2 Trouble lô hàng hóa bị hỏng tại cảng chuyển tải:2.1 Đóng hàng – Packing:2.2 Pick up2.2.1 Quan trọng: 2.3 Container bị rò rỉ tại cảng chuyển tải Singapore2.4 Ngày 20/09, agent gửi email translate từ hãng tàu về việc mở cont đóng lại:2.5 Chi … Đọc tiếp Leaking trouble – Cont hàng nước giặt rò rỉ tại cảng chuyển tải Singapore