Ủy thác nhập khẩu lô hàng đũa tre cuối năm và giao đến cửa khẩu

Đây là lô hàng tiêu biểu vào cuối năm, Vngrow ủy thác nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam số lượng 10 cont/tháng. Lô hàng này không quá phức tạp về thủ tục hay có sự cố lớn chỉ nói về cách xử lí tình huống và sự gấp rút thời gian. Lô hàng … Đọc tiếp Ủy thác nhập khẩu lô hàng đũa tre cuối năm và giao đến cửa khẩu