Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Vngrow có các cộng sự đang là trưởng phòng, chủ doanh nghiệp các công ty xuất nhập khẩu, logistics có kinh nghiệm thương mại quốc tế và nhiều ngành hàng sẽ hỗ trợ bạn 

Hoạt động Ủy thác xuất nhập khẩu gồm 3 party:

Party A: Bên ủy thác: công ty hoặc cá nhân

Party B: Công ty nhận ủy thác – Vngrow

Party C: Công ty nhận/giao hàng

Vì sao phải ủy thác xuất nhập khẩu?

Trường hợp 1: Công ty ủy thác xuất nhập khẩu

Party A vì lí do gì đó không thể tự xuất/nhập khẩu: có quan hệ bạn hàng với đối tác nước ngoài nhưng không đủ năng lực để xử lí hàng hóa, không có nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu dẫn đến rủi ro pháp lý và thương mại,…..

Party A không có giấy phép nhập khẩu và party B có giấy phép. Party A sẽ ủy thác party B nhập khẩu.

Một số mặt hàng thường ủy thác nhập khẩu là rượu, phân bón, phế liệu,…..

Party A sẽ ủy thác cho Party B xuất/nhập khẩu lô hàng của mình.

Party B sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất/nhập khẩu, đóng thuế.

Party B sẽ liên hệ party C để kiểm tra thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu tại nước của Party C.

Party B có trách nhiệm cung cấp chứng từ và hóa đơn cho Party A bao gồm: Hóa đơn phí ủy thác, hóa đơn Thuế VAT + NK, chứng từ xuất nhập khẩu lô hàng (tùy trường hợp vì công ty ủy thác phải lưu giữ hồ sơ để kiểm tra sau thông quan),….

Trường hợp 2: Cá nhân ủy thác xuất nhập khẩu

Bạn là cá nhân không thành lập công ty và có đơn hàng cần xuất nhập khẩu để kinh doanh.

Một khách hàng cá nhân tiêu biểu của Vngrow thường ủy thác nhập khẩu mặt hàng phụ tùng xe máy. 

Khách hàng này bán hàng trên facebook các mặt hàng phụ tùng xe độc, lạ. Anh thường đi du lịch kết hợp với công tác tìm mua hàng, xem mẫu và đàm phán giá. 

Đàm phán xong anh thông báo cho Vngrow làm hợp đồng ủy thác nhập khẩu và theo dõi. Vngrow sẽ cập nhật liên tục tiến trình công việc, giao hàng khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu và thanh toán.

Điều kiện để ủy thác xuất nhập khẩu

Điều kiện đầu tiên và kiên quyết trong mọi hợp đồng ủy thác là không xuất/nhập khẩu các hàng hóa thuộc danh mục cấm của nhà nước.

Mặt hàng ủy thác xuất nhập khẩu cần xin giấy phép và công ty nhận ủy thác có được xuất/nhập mặt hàng này không?

Điều kiện tiếp theo là cá nhân, công ty ủy thác xuất nhập khẩu phải đủ tài chính chi trả chi phí ủy thác, phí vận chuyển hàng hóa, thuế phí liên quan cho bên nhận ủy thác.

Nghe có vẻ vô lý nhưng có trường hợp đơn vị ủy thác muốn xoay vòng vốn, khi giao hàng cho người mua và nhận được tiền rồi thì mới trả chi phí ủy thác, chi phí vận chuyển.

Điều này rất khó xảy ra sẽ mang đến rủi ro cho đơn vị nhận ủy thác, trừ khi có thỏa thuận riêng.

Ủy thác nhập khẩu là gì? Các vấn đề cần làm rõ khi ủy thác nhập khẩu 

Ủy thác nhập khẩu là một công ty, cá nhân nhập khẩu thông qua một công ty trung gian khác vì nhiều lí do như: Không có kinh nghiệm nhập khẩu, cá nhân không có pháp nhân,….

Đơn vị ủy thác sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ cho công ty ủy thác nhập khẩu.

Quy trình ủy thác nhập khẩu

  1. Công ty nhận ủy thác kiểm tra xem hàng hóa có thuộc diện cấm nhập, hoặc tạm dừng nhập khẩu không.
  2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty nhận ủy thác phải xin giấy phép này và chi phí do bên ủy thác chịu hoặc bên nhận ủy thác có sẵn giấy phép.
   VD: Nhập khẩu rượu cần xin giấy phép
  3. Kí hợp đồng nguyên tắc và đàm phán về các điều khoản phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ và chi phí.
  4. Thanh toán tiền hàng cho công ty nhập khẩu ủy thác chi trả cho người bán và tạm ứng phí ủy thác, phí vận chuyển quốc tế (nếu có)

   Trách nhiệm của công ty nhận ủy thác nhập khẩu

   • Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
   • Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hóa
   • Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài
   • Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT,…
   • Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: Sales Contract, Invoice, Packing List,….
   • Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người ủy thác, cùng hóa đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hóa đơn VAT cho phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu)

   Trách nhiệm của đơn vị ủy thác nhập khẩu

   • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cho công ty nhận ủy thác
   • Phối hợp với công ty nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
   • Chuyển tiền hàng để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán
   • Phối hợp nhận hàng (VD: cùng đơn vị ủy thác kiểm hàng tại cảng – Nếu yêu cầu)
   • Thanh toán phí dịch vụ ủy thác và các chi phí liên quan

Ủy thác xuất khẩu là gì? Các vấn đề cần làm rõ khi ủy thác xuất khẩu 

Ủy thác xuất khẩu là một công ty, cá nhân xuất khẩu thông qua một công ty trung gian khác vì nhiều lí do như: Không có kinh nghiệm xuất khẩu, cá nhân không có pháp nhân và thường là không có giấy phép xuất khẩu.

Đơn vị ủy thác sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ cho công ty ủy thác nhập khẩu.

Quy trình ủy thác xuất khẩu:

  1. Công ty nhận ủy thác kiểm tra xem hàng hóa có thuộc diện cấm xuất khẩu, hoặc tạm dừng xuất khẩu không.
   Tùy theo điều kiện thương mại giữa đơn vị ủy thác và người mua mà đơn vị nhận ủy thác kiểm tra thêm các thủ tục nhập khẩu tại nước nhập.
  2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty nhận ủy thác phải xin giấy phép này và chi phí do bên ủy thác chịu hoặc bên nhận ủy thác có sẵn giấy phép.
   VD: Xuất khẩu gạo cần có giấy phép và quota
  3. Kí hợp đồng nguyên tắc và đàm phán về các điều khoản phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ và chi phí.
  4. Nhận tiền hàng và chi trả cho đơn vị ủy thác sau khi đã nhận đủ chi phí ủy thác và các chi phí liên quan

   Trách nhiệm của công ty nhận ủy thác xuất khẩu:

   • Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
   • Làm các thủ tục cần thiết để xuất khẩu hàng hóa
   • Khai và nộp các loại thuế: thuế xuất khẩu, thuế VAT
   • Lưu giữ bộ chứng từ xuất khẩu: Sales Contract, Invoice, Packing List,….
   • Tùy điều kiện đàm phán mà: Đơn vị nhận ủy thác không chịu trách nhiệm về chất lượng, chủng loại, đóng gói, số lượng thực tế cũng như tính chất hàng hóa, tất cả do đơn vị ủy thác thực hiện.
   Công ty nhận ủy thác chỉ nhận thông tin hàng hóa từ đơn vị ủy thác.

   Trách nhiệm của đơn vị ủy thác xuất khẩu:

   • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cho đơn vị nhận ủy thác đặt hàng
   • Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
   • Phối hợp giao hàng (VD: Đóng gói, kiểm đếm số lượng, kiểm hóa với đơn vị nhận vị ủy thác)
   • Thanh toán phí dịch vụ ủy thác
   • Tùy điều kiện đàm phán mà: Đơn vị ủy thác sẽ đóng gói, kiểm tra số lượng hàng thực tế và giao hàng cho đơn vị nhận ủy thác hoặc yêu cầu đơn vị nhận ủy thác thực hiện và tính vào chi phí ủy thác.

Phí dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu là 5% giá trị lô hàng tối thiểu 3 triệu.

══════════════════════
Xem thêm tại:
💻 Website: https://www.dichvuxnk.com/
FB: Dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu – Vngrow
 Email: stormhuynh.vngrow@gmail.com – storm_hung@dichvuxnk.com
📞 Hotline: 0901 40 40 20