Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Vngrow có cộng sự đang làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm thương mại quốc tế và nhiều ngành hàng sẽ đại diện anh/chị ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hoạt động Ủy thác xuất nhập khẩu gồm 3 party:

Party A: Công ty ủy thác

Party B: Công ty nhận ủy thác

Party C: Đối tác nước ngoài

Quy trình xuất nhập khẩu ủy thác:

  • Party A vì lí do gì đó không thể tự xuất khẩu: có quan hệ bạn hàng với đối tác nước ngoài nhưng không đủ năng lực để handle hàng hóa, không có nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu dẫn đến rủi ro pháp lý và thương mại,…..
  • Party A sẽ ủy thác cho Party B xuất khẩu lô hàng của mình.
  • Party B sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, đóng thuế, có thể hoặc không thay mặt party A đàm phán (theo thỏa thuận 2 bên) với Party C.
  • Party B sẽ liên hệ party C để kiểm tra thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu tại nước của Party C.

Party B có trách nhiệm xuất hóa dơn VAT cho Party A bao gồm: Phí dịch vụ ủy, VAT + NK, Local charge, phí hải quan,.… 

Phí dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu là 5% giá trị lô hàng tối thiểu 3 triệu.

Anh/chị cần trao đổi thêm vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ: 0901 40 40 20