Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu

Vngrow có các cộng sự đang làm nhiều vị trí trưởng phòng, chủ doanh nghiệp các công ty xuất nhập khẩu, có kinh nghiệm thương mại quốc tế và nhiều ngành hàng sẽ đại diện anh/chị ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hoạt động Ủy thác xuất nhập khẩu gồm 3 party:

Party A: Công ty ủy thác

Party B: Công ty nhận ủy thác

Party C: Công ty nhận/giao hàng

Vì sao phải ủy thác xuất nhập khẩu ủy thác?

Party A vì lí do gì đó không thể tự xuất khẩu: có quan hệ bạn hàng với đối tác nước ngoài nhưng không đủ năng lực để xử lí hàng hóa, không có nhiều kiến thức về xuất nhập khẩu dẫn đến rủi ro pháp lý và thương mại,…..

Party A sẽ ủy thác cho Party B xuất khẩu lô hàng của mình.

Party B sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất khẩu, đóng thuế, có thể hoặc không thay mặt party A đàm phán (theo thỏa thuận 2 bên) với Party C.

Party B sẽ liên hệ party C để kiểm tra thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu tại nước của Party C.

Party B có trách nhiệm xuất hóa dơn VAT cho Party A bao gồm: Phí dịch vụ ủy, VAT + NK, Local charge, phí hải quan,.… 

Ủy thác nhập khẩu là gì? Các vấn đề cần làm rõ khi ủy thác nhập khẩu 

Ủy thác nhập khẩu là một công ty, cá nhân nhập khẩu thông qua một công ty trung gian khác vì nhiều lí do như: Không có kinh nghiệm xuất nhập khẩu, cá nhân không có pháp nhân,….

Đơn vị ủy thác sẽ phải chi trả một khoản phí cho công ty nhập khẩu xem như là phí dịch vụ hoặc hoa hồng.

Quy trình ủy thác nhập khẩu:

  1. Công ty nhận ủy thác kiểm tra xem hàng hóa có thuộc diện cấm nhập, hoặc tạm dừng nhập khẩu không.

  2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty ủy quyền hoặc nhận ủy quyền phải xin giấy phép này hoặc thường là công ty được ủy thác sẽ có sẵn giấy phép.
   VD: Nhập khẩu rượu cần xin giấy phép

  3. Kí hợp đồng nguyên tắc và đàm phán về các điều khoản phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ và chi phí.

   Trách nhiệm của đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu:

   Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
   • Làm các thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng hóa
   • Thanh toán tiền cho người bán hàng nước ngoài
   • Khai và nộp các loại thuế: thuế nhập khẩu, thuế VAT,…
   • Lưu giữ bộ chứng từ xuất nhập khẩu: Sale Contract, Invoice, Packing List
   • Xuất trả hàng đã nhập khẩu cho người ủy thác, cùng hóa đơn VAT cho hàng nhập khẩu (bên cạnh hóa đơn VAT cho phí dịch vụ ủy thác nhập khẩu)

   Trách nhiệm của đơn vị ủy thác nhập khẩu:

   • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa để nhận ủy thác đặt hàng nắm
   • Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
   • Chuyển tiền hàng để bên nhận ủy thác thanh toán cho người bán hàng
   • Phối hợp nhận hàng (VD: cùng đơn vị ủy thác kiểm hàng tại cảng – Nếu yêu cầu)
   • Thanh toán phí dịch vụ ủy thác

Ủy thác xuất khẩu là gì? Các vấn đề cần làm rõ khi ủy thác xuất khẩu 

Ủy thác xuất khẩu là một công ty, cá nhân xuất khẩu thông qua một công ty trung gian khác vì nhiều lí do như: Không có kinh nghiệm xuất nhập khẩu, cá nhân không có pháp nhân và thường là không có giấy phép xuất khẩu.

Đơn vị ủy thác sẽ phải chi trả một khoản phí cho công ty nhập khẩu xem như là phí dịch vụ hoặc hoa hồng.

Quy trình ủy thác xuất khẩu:

  1. Công ty nhận ủy thác kiểm tra xem hàng hóa có thuộc diện cấm xuất khẩu, hoặc tạm dừng xuất khẩu không.
   Tùy theo điều kiện thương mại giữa đơn vị ủy thác và người mua mà đơn vị nhận ủy thác kiểm tra thêm các thủ tục nhập khẩu tại nước nhập.

  2. Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty ủy quyền hoặc nhận ủy quyền phải xin giấy phép này hoặc thường là công ty được ủy thác sẽ có sẵn giấy phép.
   VD: Nhập khẩu rượu cần xin giấy phép

  3. Kí hợp đồng nguyên tắc và đàm phán về các điều khoản phân chia trách nhiệm, nghĩa vụ và chi phí.

   Trách nhiệm của đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu:

   • Đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương với người bán hàng nước ngoài
   • Làm các thủ tục cần thiết để xuất khẩu hàng hóa
   • Khai và nộp các loại thuế: thuế xuất khẩu, thuế VAT
   • Lưu giữ bộ chứng từ xuất khẩu: Sales Contract, Invoice, Packing List,….
   • Tùy điều kiện đàm phán mà: Đơn vị nhận ủy thác không chịu trách nhiệm về chất lượng, chủng loại, đóng gói, số lượng thực tế cũng như tính chất hàng hóa, tất cả do đơn vị ủy thác thực hiện.
   Đơn vị nhận ủy thác chỉ nhận thông tin hàng hóa từ đơn vị ủy thác.

   Trách nhiệm của đơn vị ủy thác xuất khẩu:

   • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa cho đơn vị nhận ủy thác đặt hàng
   • Phối hợp với người nhận ủy thác đàm phán hợp đồng với đối tác nước ngoài
   • Phối hợp giao hàng (VD: Đóng gói, kiểm đếm số lượng, kiểm hóa với đơn vị nhận vị ủy thác)
   • Thanh toán phí dịch vụ ủy thác
   • Tủy điều kiện đàm phán mà: Đơn vị ủy thác sẽ đóng gói, kiểm tra số lượng hàng thực tế và giao hàng cho đơn vị nhận ủy thác hoặc yêu cầu đơn vị nhận ủy thác thực hiện và tính vào chi phí ủy thác.

Phí dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu là 5% giá trị lô hàng tối thiểu 3 triệu.

Anh/chị cần trao đổi thêm vui lòng để lại thông tin hoặc liên hệ: 0901 40 40 20