C/O FORM E là gì? Các tiêu chí xuất xứ C/O Form E

C/O form e là gì?

C/O form E viết tắt của Certificate of Origin form E là chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Trung Quốc theo hiệp định ACFTA dùng để giảm thuế nhập khẩu.

Hiệp định ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) là một hiệp định thương mại được kí kết giữa các quốc gia ASEAN và Trung Quốc được kí kết tại Lào năm 2004 nằm thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.

Các khái niệm quá hàng lâm Vngrow sẽ không nói đến, mục đích của việc xin C/O form E là để giảm thuế nhập khẩu.

C/O form E được chấp nhận khi đáp ứng các tiêu chí xuất xứ về hàm lượng giá trị khu vực.

Tiêu chí xuất xứ C/O form E

Căn cứ mục 9 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/07/2019 của Bộ Công thương quy định:

Hàng hóa được sản xuất tại nước có tên đầu tiên ở Ô số 11 của C/O

Điền vào Ô số 8

a) Hàng hóa có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này

WO

b) Hàng hóa được sản xuất tại một Nước thành viên chỉ từ nguyên liệu có xuất xứ từ một hay nhiều Nước thành viên theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này

PE

c) Hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu không có xuất xứ tại một Nước thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này

– Hàm lượng giá trị khu vực (RVC)

Ghi tỉ lệ phần trăm thực tế hàm lượng giá trị khu vực ACFTA, ví dụ “RVC 50%”

– Chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số

CTH

d) Hàng hóa đáp ứng Quy tắc cụ thể mặt hàng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này

PSR

Vngrow sẽ giải thích đơn giản từng tiêu chí:

 • Tiêu chí xuất xứ WO – Wholly Owned: Nghĩa là toàn bộ sản phẩm được làm tại Trung Quốc từ nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất
 • Tiêu chí xuất xứ PE – Produced Entirely: Nghĩa là sản phảm có thể được gia công ở quốc gia khác nhưng nguyên liệu phải là của Trung Quốc 100%
 • Tiêu chí xuất xứ RVC – Regional Value Content – Hàm lượng giá trị khu vực FTA: Nghĩa là hàng có giá trị hơn 40% của Trung Quốc thì C/O form E được chấp nhận
 • Tiêu chí CTC, CTH: Cái này mất nhiều thời gian và bạn nào chuyên thì tìm hiểu sâu hơn trong sách

Nhập khẩu hàng Trung Quốc được ưu đãi thuế rất nhiều khi có C/O form E. Tuy nhiên, vấn đề thường gặp nhất khi nhập khẩu hàng Trung Quốc là bị bác C/O, không được hưởng thuế ưu đãi.

Vngrow sẽ dùng 2 bộ chứng từ cho 2 loại C/O form E thường gặp để bạn tham khảo.

Các C/O form e thường gặp:

 1. C/O form E trực tiếp

  Bạn mua hàng từ Trung Quốc, người bán cấp C/O form E cho bạn. Thông tin trên C/O, Invoice, Packing List và Bill of lading là giống nhau.

C/O form E 3 bên:

Bạn kí hợp đồng mua hàng với công ty bán hàng nước ngoài và hàng được gửi đi từ Trung Quốc.

Khi làm C/O 3 bên. Bạn lưu ý để tránh bị bác C/O lí do C/O ủy quyền. Vngrow chia sẻ cách làm CO FORM 3 bên hợp lệ:

 • Ô số 1 – Shipper/exporter: Tên công ty trên Bill of lading tại Trung Quốc
  Tên công ty Shipper trên CO và Bill of lading giống nhau
 • Ô số 2 – Consignee/importer: Tên công ty nhập khẩu
 • Ô số 7 – Description of goods: Bạn ghi tên sản phẩm và công ty bán hàng phát hành invoice
 • Ô số 10 – Invoice: Số invoice của công ty bán hàng
 • Ô số 13: Bạn tick vào Third Party Invoicing

Vngrow hướng dẫn chi tiết và có ví dụ cụ thể trường hợp C/O 3 bên.

C/O nên được kiểm tra kĩ trước khi nhập hàng về Việt Nam để tránh sai sót khi khai báo hải quan, mất thời gian chỉnh sửa hoặc hàng gấp phải nộp thuế nhập khẩu lấy hàng trước và hoàn thuế nợ C/O form E sau rất lâu và khó.

══════════════════════

Xem thêm tại:
Website: https://www.dichvuxnk.com/
FB: Dịch vụ logistics, xuất nhập khẩu – Vngrow
Email: contact@dichvuxnk.com – stormhuynh@dichvuxnk.com
Hotline: 0901 40 40 20